Umowa SPS

Czym jest umowa SPS?

Stałe Przeglądy Serwisowe (SPS) to umowa która zapewnia stałą, ustaloną z klientem ilość przeglądów oraz maksymalny czas reakcji na awarię – podobnie jak w umowie typu SOS. To co się zmienia to forma rozliczenia finansowego za wykonywane prace. Ta umowa jest najczęściej wybierana dla urządzeń klimatyzacji komfortu oraz dla urządzeń o mniejszym znaczeniu (nieprodukcyjnym). Możliwe są dwa warianty umowy SPS.

Główną zaletą umowy typu SPS są regularnie wykonywane przeglądy które oznaczają wyższa efektywność pracy urządzeń co przekłada się na niższe rachunki za energię (prąd, gaz/olej). Regularne przeglądy oznaczają mniejszą ilość awarii a to przekłada się na niższe koszty eksploatacji i dłuższy czas życia urządzenia. Elastyczny sposób rozliczenia umowy daje klientowi pełną kontrolę nad wydatkami na robociznę.

Przygotowanie umowy w 4 krokach

  1. Pierwsze spotkanie pozwala zapoznać się z oczekiwaniami Klienta oraz zakresem i poziomem jakościowym obecnej obsługi serwisowej. Na tym etapie często udaje się również wybrać wstępny wariant oferty i określić zasady współpracy.
  2. Na drugim spotkaniu sprawdzamy, jakich urządzeń dotyczyć ma serwis oraz w jakim są one stanie. Wykonujemy zdjęcia wszystkich urządzeń wraz z ich tabliczkami znamionowymi – dokumentacja zdjęciowa jest przekazywana klientowi wraz z ofertą SOS.
  3. Kolejny etap to prezentacja oferty. W zależności od oczekiwań przedstawiamy kilka wariantów cenowo – technicznych, przygotowujemy wstępną analizę stanu urządzeń oraz pierwsze wnioski ekonomiczne. Klient wybiera wariant oferty.
  4. Ostatni etap to przedstawienie wzoru umowy serwisowej i ustalenie z klientem szczegółowych zapisów kontraktu. Podpisanie umowy i rozpoczęcie wieloletniej wspólpracy!

Jesteś zainteresowany?

Zapraszam do kontaktu

mgr inż. Karol Kociucki
Dyrektor Generalny – Prokurent
tel. 65 529 62 63
k.kociucki@ledox.com.pl

Karol Kociucki Ledox 800x800