Aktualności

Podstawowym zadaniem wentylacji jest zapewnienie wymiany powietrza w budynku, co jednocześnie przeciwdziała gromadzeniu potencjalnie szkodliwych gazów oraz nadmiaru wilgoci, prowadzącej do rozwoju pleśni w jego wnętrzu. Kluczem do sukcesu jest tutaj regularność. Systematyczna konserwacja jest niezbędna, aby utrzymać drożność kanałów wentylacyjnych oraz zapewnić wysoką jakość powietrza w obiekcie.

Mechaniczne czyszczenie przy użyciu szczotek i robotów

Najpopularniejszym rozwiązaniem do oczyszczania przewodów wentylacyjnych jest ich mechaniczne wymiatanie. W zależności od potrzeb i dostępnych środków technicznych, stosuje się różne rodzaje urządzeń. W przypadku większych obiektów można skorzystać z zdalnie sterowanych robotów do czyszczenia klimatyzacji. Wprowadzone do kanału wentylacyjnego, automatycznie przemierzają jego ścianki, a zanieczyszczenia są natychmiast usuwane przez odkurzacz. W tradycyjnych systemach wentylacji, gdzie kanały biegną pionowo, zamiast zaawansowanych robotów używa się klasycznych szczotek obrotowych. Po mechanicznym oczyszczeniu, zebrane odpady należy wyjąć przez drzwiczki rewizyjne, aby nie zanieczyściły ponownie przewodu. Warto podkreślić, że czyszczenie wentylacji obejmuje nie tylko wycieranie wnętrza kanałów, ale także oczyszczanie nawiewników i, w bardziej zaawansowanych systemach, przepustnic, klap pożarowych oraz central wentylacyjnych.

Dezynfekcja przy użyciu środków antybakteryjnych

Jako uzupełnienie dla procedur mechanicznych, w niektórych przypadkach zalecane jest zastosowanie chemicznego oczyszczania wentylacji. Dezynfekcja elementów systemu pomaga eliminować szkodliwe dla zdrowia pleśnie, zarodniki grzybów, bakterie i inne substancje biologiczne gromadzące się w przewodach wentylacyjnych, co może negatywnie wpływać na jakość powietrza. To szczególnie ważne w systemach klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. W procesie tym powinny być używane jedynie sprawdzone środki dezynfekcyjne z atestem Państwowego Zakładu Higieny. Procedura polega na rozpyleniu preparatu dezynfekcyjnego w kanałach wentylacyjnych. Po zakończeniu prac, pomieszczenie powinno być dokładnie przewietrzone, zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekcyjnego.

Typowe trudności podczas oczyszczania wentylacji w budynku

Chociaż proces czyszczenia elementów systemu wentylacyjnego wydaje się stosunkowo prosty, czasami może napotykać na problemy związane z błędami konstrukcyjnymi. Jednym z powszechnych wyzwań jest brak dostępu do wnętrza kanału wentylacyjnego. Starsze systemy często nie posiadają otworów rewizyjnych, co utrudnia efektywne usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem procesu czyszczenia należy sprawdzić, czy istnieje możliwość dostępu przez rewizję. Brak rewizji może uniemożliwić usunięcie zebranych odpadów. Dodatkowe utrudnienia w czyszczeniu przewodów mogą wynikać z ich zabudowy podwieszanymi sufitami lub ściankami oddzielającymi szachty instalacyjne. Problemy z utrzymaniem wentylacji mogą również wynikać z niewłaściwego zabezpieczenia systemu podczas prac remontowych w budynku. Czyszczenie mocno zakurzonych przewodów wentylacyjnych może być bardziej pracochłonne i wymagać użycia bardziej zaawansowanego sprzętu.

Regularne utrzymanie wentylacji jest kluczowe dla zachowania pełnej funkcjonalności systemu, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników budynku i zapewnienia komfortu życia. Efektywna cyrkulacja powietrza chroni przed wilgocią i minimalizuje ryzyko zatrucia gazami, takimi jak tlenek węgla. Stan kominów wentylacyjnych warto kontrolować przynajmniej raz w roku, a konieczność czyszczenia należy uwzględnić w planie konserwacji.