Jak działa klimatyzacja ewaporacyjna ?

Klimatyzatory ewaporacyjne schładzają powietrze wykorzystując prosty i naturalny proces odparowywania wody.

Woda pobierana ze zbiornika przez pompę zwilża duży filtr celulozowy, przez który za pomocą wentylatora o wysokiej wydajności tłoczone jest równocześnie powietrze. 

Odparowująca z powierzchni filtra woda obniża jego temperaturę o kilka stopni, dzięki czemu do pomieszczenia dostarczane jest chłodne, świeże powietrze. 

Klimatyzatory ewaporacyjne są przyjazne dla środowiska. Aby zapewnić energooszczędne chłodzenie wykorzystują tylko wodę i powietrze. Metoda ta wykorzystuje do 80% mniej energii niż klimatyzatory z czynnikiem chłodniczym. Klimatyzatory ewaporacyjne mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz budynku, nawet przy otwartych oknach i drzwiach dostarczając jednocześnie świeże, przefiltrowane powietrze. Klimatyzatory ewaporacyjne to naturalny wybór dla Twoich potrzeb chłodzenia. 

Według magazynu Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów z dziedziny Grzania, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) budowa i zasada działania klimatyzatorów ewaporacyjnych chroni przed rozwojem i rozprzestrzenianiem się chorób wywołanych bakterią Legionelli.

Tabela przedstawia przybliżoną wartość temperatury na wylocie z klimatyzatora.
Temperatura na wylocie zależy od temperatury początkowej oraz od wilgotności względnej zasysanego powietrza.
Należy porównać w tabeli temperaturę początkową oraz wilgotność względną zasysanego powietrza i sprawdzić przybliżoną wartość temperatury na wylocie klimatyzatora.

Przykład:
Temperatura początkowa = 29°C 
Wilgotność względna = 35% 
Temperatura na wylocie z klimatyzatora = 21°C

źródło: www.masterheaters.pl

Przekonaj się sam !

Wynajem klimatyzatorów ewaporacyjnych

Comments are closed.