Serwis 24h

zawsze w gotowości

Nasi Klienci mają do dyspozycji Centrum Obsługi Klienta, w którym prowadzone są wszystkie bieżące zlecenia oraz przyjmowane nowe. Centrum jest czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W celu stałego monitorowania pracy zainstalowanych urządzeń i automatycznego wykrywania usterek wdrożyliśmy dedykowane systemy informatyczne, a dla obiektów o szczególnym znaczeniu, w których technologia wymaga ciągłych dostaw ciepła, zapewniamy szybki dojazd w razie awarii.

Wyzwania techniczne, z jakimi często mamy do czynienia, są dla nas dodatkową motywacją - dają możliwość rozwoju i sprawdzenia naszych umiejętności oraz satysfakcję z realizacji celu.

Czytaj więcej

Korzyści techniczne

Nasze atuty to Twój zysk

Korzyści finansowe

Obniżenie kosztów o co najmniej 20%

Deklarujemy obniżenie rocznych kosztów serwisu o minimum 20%.

Jak to robimy?

  • obniżamy ilość awarii dzięki doświadczeniu i wiedzy technicznej
  • integrujemy 3 branże (systemy grzewcze - wentylacyjne - chłodnicze) w jeden sprawny serwis, co obniża koszty wewnętrzne
  • usprawniamy proces planowania i realizacji serwisu
  • minimalizujemy przeszacowane obszary usług

Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń

Obniżamy koszty zużycia energii dla urządzeń objętych serwisem - nasze działania generują oszczędności przekraczające nakłady na serwis.

Jak to robimy?

  • optymalizujemy pracę urządzeń poprzez stałe kontrolowanie parametrów pracy
  • kontrolujemy i parametryzujemy obszary przenikania 3 branż (ogrzewanie - wentylacja - chłodzenie)
  • określamy obszary, w których wymiana sprzętu przyniesie szybko zwrot, a później zysk
  • montujemy urządzenia zmniejszające zużycie energii w ujęciu globalnym